Quốc tế Hồng Thái
sản phẩm

Giới thiệu thiết bị

Thông tin mới nhất

Trụ sở nước ngoài

Vị trí công ty

Tư vấn trực tuyến 
【triển lam】Năm 2012 Việt Nam lần thứ 12 Hồ Chí Minh Quốc tế Nhựa & Cao su Triển lãm Công nghiệp
 

 

 

 

2012 12th Vietnam International Plastics

& Rubber Industry Exhibition

Date:Oct.24, 2012 - Oct. 27, 2012

Industry:Plastic & Rubber Processing

Booth#660

 

 


 

 
Date:2012-12-24