Quốc tế Hồng Thái
sản phẩm

Giới thiệu thiết bị

Thông tin mới nhất

Trụ sở nước ngoài

Vị trí công ty

Tư vấn trực tuyến 
[Tin Mới] Liên quan đến các tuyên bố xin lỗi của hành vi xâm phạm đối với những sao chép thiết kế về 'Đầu khuôn máy thổi bao bì và tim khuôn
 

Công ty chúng tôi là tác giả của " Đầu khuôn máy thổi bao bì và tim khuôn " các thiết kế, hệ thống thuộc về bí mật thương mại của Công ty. Bất kỳ người nào mà không có sự ưng thuận đều không được phép sản xuất hoặc chuyển đổi, thay đổi. Hy vọng các đồng nghiệp và các bạn tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty chúng tôi, xin tuyên bố .

Nếu chúng tôi phát hiện có sự sao chép công ty sẽ khởi kiện theo luật pháp và các quy định có liên quan.

 

 
Date:2015-04-30